informacje.

eventy hybrydowe: czyli połączenie wydarzenia stacjonarnego z transmisją do Internetu.

zorganizujesz:

w naszym studio zorganizujesz dowolne wydarzenia hybrydowe do 100 osób.

dbamy o:

szczególnie dbamy o odpowiednie środki i procedury  bezpieczeństwa, zgodne z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

fryderyki 2020

backstage

fryderyki 2020

live